Algoritme voor de berekening van de paasdatum

c  This function returns the julian date of easter at 12 noon for
c  year in the gregorian calendar.
c  (see also: http://aa.usno.navy.mil/AA/)
 
   real*8 function easter (year)
   integer year

   ia = mod (year, 19)
   ib = year / 100
   ic = year - ib * 100
   id = ib / 4
   ie = ib - id * 4
   if = (ib + 8) / 25
   ig = (ib - if + 1) / 3
   ih = mod (ia * 19 + ib - id - ig + 15 , 30)
   ii = ic / 4
   ik = ic - ii * 4
   il = mod (32 + 2 * ie + 2 * ii - ih - ik , 7)
   im = (ia + 11 * ih + 22 * il) / 451
   iq = ih + il - 7 * im + 22

   number_of_leap_years = year / 4 + year / 400 - year / 100
   easter = 1721119. d0 + year * 365.d0
   .     + number_of_leap_years + iq

   return
   end