Wintertijd – Zomertijd in 2020

Omschakelingen volgens :
Het Koninklijk Besluit van 19 december 2001, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2001.
Dit KB volgt Richtlijn 2000/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001

Op zondag 29 maart 2020 ’s morgens gaan we over van wintertijd naar zomertijd.
Om 2h wintertijd wordt de klok verder gedraaid naar 3h zomertijd.

Op zondag 25 oktober 2020 ’s morgens verzetten we de klok van zomertijd naar wintertijd.
Om 3h zomertijd wordt de klok teruggedraaid naar 2h wintertijd.