Verduisteringen 2019

Er zullen in 2019 vijf verduisteringen plaatsgrijpen: drie zonsverduisteringen, en twee maansverduisteringen

Datum Type Zichtbaarheid
5 – 6 januari 2019 gedeeltelijke zonsverduistering, onzichtbaar in België
21 januari 2019 totale maansverduistering gedeeltelijk zichtbaar in België
2 juli 2019 totale zonsverduistering onzichtbaar in België
16 – 17 juli 2019 gedeeltelijke maansverduistering gedeeltelijk zichtbaar in België
26 december 2019 ringvormige zonsverduistering onzichtbaar in België

I. 5 – 6 januari 2019 – Gedeeltelijke zonsverduistering, onzichtbaar in België

Fazen Wereldtijd Lengte Breedte
Begin van de verduistering 5 januari 2019 23:34,1 119 04 E 41 36 N
Maximum van de verduistering 6 januari 2019 01:41,4 153 35 E 67 19 N
Einde van de verduistering 6 januari 2019 03:48,8 168 19 W 43 13 N

Maximale grootte van de verduistering: 0,715, als de middellijn van de zonneschijf als eenheid genomen wordt.

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

II – 21 januari 2019 – Totale maansverduistering, gedeeltelijk zichtbaar in België

Fazen Wereldtijd Lengte Breedte Positie-hoek Hoogte te Ukkel
Intrede van de maan in de bijschaduw 02:35,0 037 34 W 20 32 N 110 E +45
Intrede van de maan in de kernschaduw 03:33,5 051 35 W 20 28 N 118 E +36
Begin van de totale verduistering 04:40,8 067 41 W 20 23 N 147 E +26
Maximum van de verduistering 05:12,3 075 14 W 20 20 N 187 E +21
Einde van de totale verduistering 05:43,8 082 47 W 20 18 N 226 E +16
Uittrede van de maan uit de kernschaduw 06:51,0 098 53 W 20 12 N 256 E +07
Maansondergang te Ukkel 07:39,3 110 27 W 20 08 N 262 E 0
Uittrede van de maan uit de bijschaduw 07:49,5 112 54 W 20 07 N 263 E

De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar middelpunt zonder rekening te houden met refractie.

Grootte van de verduistering: 1,201, als de middellijn van de maanschijf als eenheid genomen wordt.

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

III – 2 juli 2019 – Totale zonsverduistering, onzichtbaar in België

Fazen Wereldtijd Lengte Breedte
Begin van de verduistering 16:55,2 152 13 W 23 58 S
Begin van de totale verduistering 18:01,1 160 06 W 37 10 S
Begin van de centrale verduistering 18:02,3 160 25 W 37 40 S
Centrale verduistering op plaatselijke
schijnbare middag
19:21,7 109 24 W 17 25 S
Maximum van de verduistering 19:26,0 108 01 W 17 23 S
Einde van de centrale verduistering 20:43,6 057 42 W 35 48 S
Einde van de totale verduistering 20:44,8 058 02 W 35 18 S
Einde van de verduistering 21:50,6 066 13 W 22 02 S

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

De duur van de totaliteitsfaze langs de centraliteitslijn zal een maximum bereiken van 4m 38s in een punt gelegen op 109° westerlengte en 17° zuiderbreedte.

IV – 16 – 17 juli 2019 – Gedeeltelijke maansverduistering, gedeeltelijk zichtbaar in België

Fazen Wereldtijd Lengte Breedte Positie-hoek Hoogte te Ukkel
Intrede van de maan in de bijschaduw 16 July 2019 18:42,1 079 38 E 22 00 S 062 E
Maansopkomst te Ukkel 16 July 2019 19:51,2 062 56 E 21 57 S 049 E 0
Intrede van de maan in de kernschaduw 16 July 2019 20:01,3 060 29 E 21 57 S 046 E +01
Maximum van de verduistering 16 July 2019 21:30,7 038 54 E 21 53 S 356 E +10
Uittrede van de maan uit de kernschaduw 16 July 2019 23:00,1 017 19 E 21 49 S 306 E +16
Maan in de meridiaan te Ukkel 16 July 2019 23:53,7 004 21 E 21 46 S 293 E +17
Uittrede van de maan uit de bijschaduw 17 July 2019 00:19,4 001 51 W 21 45 S 290 E +16

De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar middelpunt zonder rekening te houden met refractie.

Grootte van de verduistering: 0,658, als de middellijn van de maanschijf als eenheid genomen wordt.

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

V – 26 december 2019 – Ringvormige zonsverduistering, onzichtbaar in België

Fazen Wereldtijd
Lengte Breedte
Begin van de verduistering 02:29,8 060 18 E 17 52 N
Begin van de ringvormige verduistering 03:34,5 048 10 E 25 49 N
Begin van de centrale verduistering 03:36,0 048 13 E 25 59 N
Maximum van de verduistering 05:12,7 100 57 E 1 11 N
Centrale verduistering op plaatselijke
schijnbare middag
05:14,5 101 26 E 01 07 N
Einde van de centrale verduistering 06:59,4 156 43 E 18 54 N
Einde van de ringvormige verduistering 07:01,0 156 44 E 18 43 N
Einde van de verduistering 08:05,7 144 16 E 10 42 N

Maximale grootte van de verduistering: 0,971, als de middellijn van de zonneschijf als eenheid genomen wordt.

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

De duur van de ringvormige faze langs de centraliteitslijn zal een maximum bereiken van 3m 34s in een punt gelegen op 105° oosterlengte en 1° noorderbreedte.

Toelichtingen:

De codes die op de kaarten gebruikt worden om de zichtbaarheid van maansverduisteringen aan te geven zijn de volgende: de intrede in de bijschaduw is zichtbaar vanuit de gebieden 1 tot en met 6, de intrede in de kernschaduw in de gebieden 2 tot en met 7, het begin van de totaliteit in de gebieden 3 tot en met 8. De uittredes uit de totaliteit, de kernschaduw en de bijschaduw zijn respectievelijk waarneembaar vanuit de gebieden 4 tot en met 9, 5 tot en met 10, en 6 tot en met 11. In gebied 6 is de volledige verduistering waarneembaar, in de gebieden 5 tot en met 7 zijn de kernschaduwfazen volledig waarneembaar, en in de gebieden 4 tot en met 8 is de totaliteit in zijn geheel waarneembaar.

Op de kaarten met de zichtbaarheid van zonsverduisteringen worden de volgende codes gebruikt:

P Gedeeltelijke zonsverduistering, zichtbaar.
p Gedeeltelijke zonsverduistering, gedeeltelijk zichtbaar.
R Ringvormige zonsverduistering, waarvan de ringvormige faze in zijn geheel waarneembaar is.
r Ringvormige zonsverduistering, waarvan de ringvormige faze gedeeltelijk waarneembaar is.
T Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze in zijn geheel waarneembaar is.
t Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze gedeeltelijk waarneembaar is.

De basisgegevens voor dit hoofdstuk werden ontleend aan de numerieke integratie DE405, ons welwillend ter beschikking gesteld door het Jet Propulsion Laboratory. Om over te gaan van Terrestrische Tijd (TT) naar Wereldtijd (UT) werd gebruik gemaakt van de volgende voorlopige vergelijking:

UT = TT – 70,0 s