Verduisteringen 2020

Er zullen in 2020 zes verduisteringen plaatsgrijpen: twee zonsverduisteringen, en vier maansverduisteringen

Datum Type Zichtbaarheid
10 januari 2020 maansverduistering door de bijschaduw zichtbaar in België
5 juni 2020 maansverduistering door de bijschaduw gedeeltelijk zichtbaar in België
21 juni 2020 ringvormige zonsverduistering onzichtbaar in België
5 juli 2020 maansverduistering door de bijschaduw gedeeltelijk zichtbaar in België
30 november 2020 maansverduistering door de bijschaduw onzichtbaar in België
14 december 2019 totale zonsverduistering onzichtbaar in België

I. 10 januari 2020 – Maansverduistering door de bijschaduw, zichtbaar in België

Fazen Wereldtijd Lengte Breedte Positie-hoek Hoogte te Ukkel
Intrede van de maan in de bijschaduw 17:05,7 104 15 E 23 04 N 136 E +11
Maximum van de verduistering 19:10,1 074 23 E 23 00 N 183 E +29
Uittrede van de maan uit de bijschaduw 21:14,4 044 33 E 22 56 N 230 E +48

Maximale grootte van de verduistering: 0,715, als de middellijn van de zonneschijf als eenheid genomen wordt. Het gebied waar de verduistering waarneembaar is wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

II – 5 juni 2020 – Maansverduistering door de bijschaduw, gedeeltelijk zichtbaar in België

Fazen Wereldtijd Lengte Breedte Positie-hoek Hoogte te Ukkel
Intrede van de maan in de bijschaduw 17:43,4 093 05 E 21 15 S 154 E
Maximum van de verduistering 19:24,9 068 42 E 21 27 S 192 E
Maansopkomst te Ukkel 19:46,3 063 33 E 21 30 S 201 E 0
Uittrede van de maan uit de bijschaduw 21:06,5 044 18 E 21 39 S 229 E +08

De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar middelpunt zonder rekening te houden met refractie.

Grootte van de verduistering: 0,593, als de middellijn van de maanschijf als eenheid genomen wordt.

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

III – 21 juni 2020 – Ringvorminge zonsverduistering, onzichtbaar in België

Fazen Wereldtijd Lengte Breedte
Begin van de verduistering 03:46,0 034 10 E 01 08 S
Begin van de ringvormige verduistering 04:47,7 017 45 E 01 07 N
Begin van de centrale verduistering 04:48,4 017 48 E 01 16 N
Centrale verduistering op plaatselijke schijnbare middag 06:41,4 080 07 E 30 35 N
Maximum van de verduistering 06:45,4 081 28 E 30 46 N
Einde van de centrale verduistering 08:31,7 147 35 E 11 28 N
Einde van de ringvormige verduistering 08:32,3 147 39 E 11 19 N
Einde van de verduistering 09:34,1 131 12 E 09 03 N

Maximale grootte van de verduistering: 0,995, als de middellijn van de zonneschijf als eenheid genomen wordt.

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

De duur van de ringvormigesfaze langs de centraliteitslijn zal een maximum bereiken aan het begin van de zonsverduistering (1m 20s) en zal een minimum van 33s bereiken in een punt gelegen op 82° oosterlengte en 31° zuiderbreedte.

IV – 5 juli 2020 – Maansverduistering door de bijschaduw, gedeeltelijk zichtbaar in België

Fazen Wereldtijd
Lengte Breedte Positie-hoek Hoogte te Ukkel
Intrede van de maan in de bijschaduw 03:04,3 045 44 W 24 04 S 029 E +02
Maansondergang te Ukkel 03:23,9 050 26 W 24 04 S 024 E 0
Maximum van de verduistering 04:29,8 066 17 W 24 03 S 360 E
Uittrede van de maan uit de bijschaduw 05:55,5 086 53 W 24 02 S 330 E

De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar middelpunt zonder rekening te houden met refractie.

Grootte van de verduistering: 0,380, als de middellijn van de maanschijf als eenheid genomen wordt.

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

V – 30 november 2020 – Maansverduistering door de bijschaduw, onzichtbaar in België

Fazen Wereldtijd Lengte Breedte Positie-hoek Hoogte te Ukkel
Intrede van de maan in de bijschaduw 07h30,0 116 05 W 20 28 N 030 E
Maximum van de verduistering 09h42,9 148 16 W 20 45 N 345 E
Uittrede van de maan uit de bijschaduw 11h55,8 179 36 E 21 01 N 300 E

De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar middelpunt zonder rekening te houden met refractie.

Grootte van de verduistering: 0,854, als de middellijn van de maanschijf als eenheid genomen wordt.

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

VI – 14 december 2020 – Totale zonsverduistering, onzichtbaar in België

Fazen Wereldtijd Lengte Breedte
Begin van de verduistering 13:33,9 115 54 W 02 00 S
Begin van de totale verduistering 14:32,5 132 30 W 07 50 S
Begin van de centrale verduistering 14:32,8 132 50 W 07 46 S
Maximum van de verduistering 16:10,1 069 29 W 39 59 S
Centrale verduistering op plaatselijke
schijnbare middag
16:18,2 065 49 W 40 46 S
Einde van de centrale verduistering 17:54,1 011 03 E 23 37 S
Einde van de totale verduistering 17:54,3 010 42 E 23 42 S
Einde van de verduistering 18:53,1 006 15 W 17 53 S

Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De verklaring van de gebruikte codes staat op het einde van de pagina.

De duur van de totaliteitsfaze langs de centraliteitslijn zal een maximum bereiken van 2m 14s in een punt gelegen op 68° westerlengte en 40° zuiderbreedte.

Toelichtingen:

De codes die op de kaarten gebruikt worden om de zichtbaarheid van maansverduisteringen aan te geven zijn de volgende: de intrede in de bijschaduw is zichtbaar vanuit de gebieden 1 tot en met 6, de intrede in de kernschaduw in de gebieden 2 tot en met 7, het begin van de totaliteit in de gebieden 3 tot en met 8. De uittredes uit de totaliteit, de kernschaduw en de bijschaduw zijn respectievelijk waarneembaar vanuit de gebieden 4 tot en met 9, 5 tot en met 10, en 6 tot en met 11. In gebied 6 is de volledige verduistering waarneembaar, in de gebieden 5 tot en met 7 zijn de kernschaduwfazen volledig waarneembaar, en in de gebieden 4 tot en met 8 is de totaliteit in zijn geheel waarneembaar.

Op de kaarten met de zichtbaarheid van zonsverduisteringen worden de volgende codes gebruikt: P Gedeeltelijke zonsverduistering, zichtbaar.
p Gedeeltelijke zonsverduistering, gedeeltelijk zichtbaar.
R Ringvormige zonsverduistering, waarvan de ringvormige faze in zijn geheel waarneembaar is.
r Ringvormige zonsverduistering, waarvan de ringvormige faze gedeeltelijk waarneembaar is.
T Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze in zijn geheel waarneembaar is.
t Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze gedeeltelijk waarneembaar is.

De basisgegevens voor dit hoofdstuk werden ontleend aan de numerieke integratie DE405, ons welwillend ter beschikking gesteld door het Jet Propulsion Laboratory. Om over te gaan van Terrestrische Tijd (TT) naar Wereldtijd (UT) werd gebruik gemaakt van de volgende voorlopige vergelijking: UT = TT – 70,0 s