Positie van de zon aan de hemel (horizontale coördinaten)

Azimuth

Het azimuth van een hemellichaam komt overeen met de windrichting waarin dat hemellichaam wordt waargenomen. Dit wordt uitgedrukt in graden. De sterrenkundigen meten het azimuth met de wijzers van de klok mee vanuit het zuiden.

  • Wanneer de azimuth gelijk is aan 0° staat het object in het zuiden.
  • Wanneer de azimuth gelijk is aan 90° staat het object in het westen.
  • Wanneer de azimuth gelijk is aan 180° staat het object in het noorden.
  • Wanneer de azimuth gelijk is aan 270° staat het object in het oosten.

Hoogte

De hoogte van een hemellichaam (de zon) aan de hemel, is de afstand van dit hemellichaam tot aan de horizon uitgedrukt in graden.

  • Wanneer de hoogte gelijk is aan 0° staat het object aan de horizon.
  • Wanneer de hoogte gelijk is aan 90° staat het object loodrecht boven je hoofd.