Vragen over getijden

Wie concrete informatie zoekt over de zeegetijden aan de Belgische kust en op de binnenrivieren kan zich best wenden tot het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust, Hydrografie, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende (059554211) en/of Afdeling Maritieme Schelde, Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen (03/2220803). Enkele websites geven ook informatie hierover: bv. http://www.vlaamsehydrografie.be of  http://www.lin.vlaanderen.be/awz dat alle waterstanden geeft.

Aan de Koninklijke Sterrenwacht worden de aardgetijden met behulp van gravimeters gemeten en bestudeerd. Vooral de kleine verschillen tussen de astronomische berekening (positie zon, aarde, maan) en de gravimetrische meting worden in detail onderzocht om eventuele andere externe invloeden te detecteren. Meer informatie: https://www.astro.oma.be/nl/wetenschappelijk-onderzoek/seismologie/.